ACTIVITEITEN

STIPENDIUM VOOR FOTOGRAFIE

Het Steenbergen Stipendium voor Fotografie wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt aan een student van één van de geaccrediteerde foto-opleidingen van de Nederlandse Kunstacademies. Een onafhankelijke jury beoordeelt tijdens een rondgang langs de academies het werk van alle eindexamenkandidaten en stelt een short list op. De keuze van de winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de prijs in het Nederlands Fotomuseum, waar de voorzitter van de jury ook een overzicht geeft van de stand van zaken op de foto-opleidingen. Tegelijkertijd is in het Fotomuseum het werk van alle genomineerden te bezichtigen. De prijs, bedoeld de jonge fotograaf te steunen bij diens verdere ontwikkeling, bedraagt € 5.000.

 

Jury

Winnaars Steenbergen Stipendium

2017

Caroline von Courten
Jaap Scheeren
Merel Bem

Eline Benjaminsen, Den Haag

2016

Caroline von Courten
Jaap Scheeren
Henk Wildschut

Kimmo Virtanen, Den Haag
Kateryna Snizhko, Rietveld

2015

Sterre Sprengers
Jaap Scheeren
Caroline von Courten

Esther Hovers, Den Haag

2014

Sterre Sprengers
Jaap Scheeren
Caroline von Courten

Olya Oleinic, Den Haag

2013

Sterre Sprengers
Koen Hauser
Hans Gremmen

Jaya Pelupessy, Utrecht

2012

Sterre Sprengers
Colette Olof
Koen Hauser

Ola Lanko, Rietveld

2011

Kim Knoppers
Colette Olof
Koen Hauser

Raoul de Lange, Den Haag

2010

Kim Knoppers
Marnix Goossens
Colette Olof

Hrair Sarkissian, Rietveld

2009

Kim Knoppers
Marnix Goossens
Colette Olof

Joris Jansen, Den Haag

2008

Kim Knoppers
Ron Mandos
Marnix Goossens

Magdalena Pilko, Den Haag
Willem Popelier, Den Haag

2007

Miriam Bestebreurtje
Ron Mandos
Marnix Goossens

Mark Vincent Houston, Rietveld
Bregje van den Berg, Den Haag

2006

Miriam Bestebreurtje
Kim Bouvy
Ron Mandos

Hannah Horsch, Enschede
Thijs Koelink, Utrecht
Christian van der Kooy, Den Haag

2005

Miriam Bestebreurtje
Kim Bouvy
Ron Mandos

Wytske van Keulen, Breda
Linda Maria Birbeck, Utrecht

2004

Miriam Bestebreurtje
Frank van der Salm
Kim Bouvy

Yvonne Lacet, Utrecht
Elza Jo van Reenen, Den Haag

2003

Agnes Wijers
Frank van der Salm
Kim Bouvy

Marcel Borsten, Utrecht
Jaap Scheeren, Breda

2002

Agnes Wijers
Theo Baart
Frank van der Salm

Petra Stavast, Breda
Holger Niehaus, Enschede

2001

Agnes Wijers
Theo Baart
Frank van der Salm

Myne Soe-Pedersen, Rietveld
Judith van IJken, Utrecht

2000

Agnes Wijers
Korrie Besems
Theo Baart

Kim Krijnen, Breda
Hanneke Franssen, Breda

1999

Loek van der Molen
Korrie Besems
Theo Baart

Thomas Schlijper, Utrecht

1998

Loek van der Molen
Korrie Besems
Paul den Hollander

Andrea Stultiens, Utrecht

 

STIPENDIUM VOOR DRENTSE HISTORIE

Het Steenbergen Stipendium voor Drentse Historie wordt om het jaar uitgereikt aan een jong historicus voor een artikel over Drentse geschiedenis. Een deskundige jury beoordeelt hiertoe scripties van studenten en bepaalt wie in aanmerking komt voor de beurs van € 5.000. Indien het werkstuk door de jury is goedgekeurd, wordt het resultaat in de Drentse Historische Reeks gepubliceerd, waarvoor de Stichting eveneens een bedrag van € 5.000 ter beschikking stelt. Deze prijs is mede ingesteld gezien de Drentse achtergronden van de familie Steenbergen.

STEENBERGEN BIOGRAFIE & EXAKTA

De opdracht van de Stichting aan historicus Drs E.H. Halbertsma om een biografie over Steenbergen te schrijven, leidde in 2000 tot de publikatie van: Johan Steenbergen, de lachende diplomaat (ISBN 00-805619-1-6).
De in 1996 uitgebrachte film Exakta, Glanz und Elend einer legendären Kamera van Dr G. Eiselt uit Dresden werd financieel ondersteund. Ook onderhoudt de Stichting in vele landen contact met Exakta-verzamelaars.

ONTWIKKELINGSLANDEN EN MONUMENTEN

De aard van de projecten die ondersteuning hebben ontvangen, geven een indruk van de brede interesse van de Stichting. Zo hebben studiereizen naar projecten in landen in de Derde Wereld veel aandacht genoten. Binnen de categorie Monumenten heeft de Stichting financieel bijgedragen aan de restauratie van de wandschilderingen in het Oude Stadhuis van Meppel.

STEENBERGEN ARCHIEF / DRENTS ARCHIEF

Hetgeen bewaard is van de archieven van Johan Steenbergen ligt bij het Drents Archief. De stukken zijn geïnventariseerd en opgeslagen in een aanzienlijk aantal archiefdozen. Het archief is, na verkregen toestemming van de Directeur van het Drents Archief, voor belangstellenden toegankelijk.